Laipni lūdzam

IEKRĀSO VĒRTĪBAS!
 

Vērtības

CILVĒKS

SADARBĪBA
ATBILDĪBA
GODPRĀTĪBA

VIDE

PAŠDISCIPLĪNA
KOMUNIKĀCIJA
INOVĀCIJAS

ILGTSPĒJĪBA

AIZRAUTĪBA
KVALITĀTE
EFEKTIVITĀTE


Misija

Uz ētikas standartiem balstīts, efektīvs un progresīvs uzņēmums.


Vīzija

Uzticams partneris starptautiskā līmenī, nodrošinot augstas kvalitātes poligrāfijas pakalpojumus un pievienojot vērtību savai un klientu uzņēmējdarbībai.


KVALITĀTES POLITIKA

SIA "COLORFAB":

  • Uzņēmuma politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes poligrāfijas pakalpojumiem savā darbības sfērā. Uzņēmuma pakalpojumi atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem.
  • Uzņēmums definē kvalitāti kā produkcijas izgatavošanu un pakalpojuma sniegšanu atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamo pakalpojumu klāstā, kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu. Kā arī uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības.
  • Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Uzņēmums veic izstrādātās kvalitātes pārvaldības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, pilnveidošanu, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi.
  • Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks, jo katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai.
  •  Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanai. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un uzņemoties atbildību par sava darba rezultātiem.

SIA COLORFAB ir noslēdzis 2021. gada 22. aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2021/84 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.