Gunita Biržaka Šauriņa
Valdes priekšsēdētāja
Eduards Ķikuts
Pārdošanas vadītājs
mob. +371 20 220 413
[email protected]
Juris Ķelle
Ražošanas vadītājs

Agnese Skangale
Ražošanas vadītāja vietniece

Kristaps Kārkliņš
Projektu vadītājs
mob. +371 29 172 108
[email protected]
Arvis Berķis
Projektu vadītājs
mob. +371 25 745 418
[email protected]
Kristīne Bērziņa
Maketētāja